Actueel -> Nieuws -> Vertrouwenscontactpersoon
Nieuwsbrief juli 2022
Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief april 2022
Lesrooster komende periode
Vertrouwenscontactpersoon
Maak kennis met de vertrouwenspersoon bij SVOD
Noodkreet: bestuursleden gezocht
Vrijwilligers Gezocht

Vertrouwenscontactpersoon

Publicatie: 16-11-2021

Sporten is leuk! Sport brengt mensen samen, zorgt dat je gezond en fit blijft en ontspant. Plezier is een belangrijk onderdeel van sportbeoefening. Hierdoor blijf je gemotiveerd waardoor je je kunt ontwikkelen op sportief vlak, maar ook op sociaal en emotioneel vlak.

Om met plezier te kunnen sporten is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de vereniging zich veilig voelt, zich welkom voelt en mag zijn wie hij of zij is. Grensoverschrijdend  en ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishandeling, agressie en belediging passen hier niet bij.

Grensoverschrijdend en ongewenst gedrag komt helaas overal voor; op straat, op school, thuis en ook bij sportverenigingen. Daarom hebben we bij het SVOD een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Hij of zij biedt een luisterend oor, geeft advies en verwijst door voor geschikte hulp.

Wat is ongewenst en grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak tot gevolg heeft;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.
  • Bij ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker, maar hoe dit gedrag overkomt bij de persoon die dit heeft ervaren. Mensen hebben het recht zelf hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar. 

Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

De vertrouwenscontactpersoon bij SVOD is Lydia Westerhof. Wanneer je een vraag hebt en/ of te maken hebt met grensoverschrijdend of ongewenst gedrag kun je via vertrouwenspersoon@svod.nl of 06 31 94 33 36 contact opnemen.

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn de gesprekken vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit of wanneer de veiligheid van andere personen in gevaar zijn.

KEI13
Wezenland 582
Deventer
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
© 1997 - 2022 SVOD Deventer
Alle rechten voorbehouden