Actueel -> Nieuws Archief -> Contributieverhoging
Nieuwsbrief maart 2022
Nieuwsbrief december 2021
Nieuwsbrief oktober 2021
Nieuwsbrief september 2021
Jan Hoeve 50 jaar docent SVOD
Welkom op onze vernieuwde website

Contributieverhoging

Publicatie: 13-11-2013

Voor een ieder zijn het roerige tijden, zo ook voor SVOD. De afgelopen tijd zijn onze inkomsten danig geslonken terwijl onze kosten op een gelijk niveau gebleven zijn.  De terugval in inkomsten is enerzijds te wijten aan een in de afgelopen jaren teruglopend aantal leden bij een gelijk gebleven lesaanbod. Anderzijds is door de economische situatie een aantal sponsoren niet meer bereid als sponsor op te kunnen of willen treden.

Binnen het bestuur zijn we daardoor hard op zoek naar een verlaging van onze kosten om zoveel mogelijk in de pas te blijven lopen met het kleiner aantal leden. Wel is ons doel de lessen op kwalitatief dezelfde wijze en met dezelfde aandacht voor uw kind voort te zetten als dat u van ons gewend bent.

Tot op heden is ervoor gekozen om, ondanks het kleiner aantal leden, het aantal lessen en de indeling hiervan zoveel mogelijk ongemoeid te laten. Momenteel is ook dat jammer genoeg niet meer houdbaar. Daarin moeten we als vereniging naar een betere balans. Om dat te bereiken hebben we als bestuur een aantal beslissingen moeten nemen. Concreet houdt dat in dat we, zoals eerder reeds ingezet maar nu versneld, een aantal lessen samenvoegen.  Ook optimaliseren we het gebruik van de locaties waar we les geven. Op  deze wijze kunnen we hier efficiënter gebruik van maken. Dit doen we door zoveel mogelijk rekening te houden met de huidige lestijden en locaties. Kleine veranderingen hierin zijn echter niet te voorkomen. Hiervan wordt, of bent u reeds,  op de hoogte gesteld.

Een gevolg van het efficiënter plannen en samenvoegen van een aantal lessen en locaties is dat we teruggaan in het aantal lesuren. Dit heeft als gevolg dat we voor een aantal van onze trainers / trainsters het aantal lesuren terug brengen.  Met de trainers / trainsters worden daar nog gesprekken over gevoerd cq deze lopen reeds.

Om SVOD echter ook in de toekomst in staat te stellen kwalitatief en kwantitatief op hetzelfde hoge niveau les aan uw kind(eren) te geven, ontkomen we er niet aan om een geringe tussentijdse verhoging door te voeren van de basiscontributie. Per 1 december 2013 zal deze verhoogd worden met €  1,- per kind per maand. Daarnaast kiezen we ervoor de jaarlijkse indexatie per 1 december 2013 door te voeren. De belangrijkste reden hiervoor is dat we anders administratief een enorme hoeveelheid werk binnenhalen omdat we dit handmatig moeten verwerken. Dat betekent natuurlijk dat er per 1 januari 2014 géén indexatie van de contributie plaats vindt.

We hebben ons uiterste best gedaan de contributieverhoging zo gering mogelijk te laten zijn en hopen op uw begrip hiervoor. Op 11 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de hierboven aangegeven contributieverhoging.

Wij als bestuur doen er alles aan om de lessen voor uw kind zo goed, plezierig, veilig en gezellig mogelijk te laten verlopen. Door bovenstaande aanpassingen  zien wij een mooie toekomst voor SVOD tegemoet waarbij wij graag willen dat u daar met uw kind deel van uitmaakt.

Het bestuur van SVOD

 

KEI13
Wezenland 582
Deventer
Sportcentrum De Scheg
Piet van Donkplein 1
Deventer
© 1997 - 2023 SVOD Deventer
Alle rechten voorbehouden